MASAVA Rig Cleaner

Masava Kemi ApS

MASAVA Rig Cleaner

Produktegenskaber

MASAVA Rig Cleaner er et effektivt vandbaseret alkalisk allround affedtningsmiddel, udviklet specielt til brug på skibe og borerigge i den norske del af Nordsøen.
Produktet anvendes hvor olie, fedt og andet snavs skal fjernes fra gulve, vægge, tæpper, inventar, maskiner, maskindele, filtre og andre overflader, der tåler vand.
Produktet kan endvidere benyttes i forbindelse med vask af arbejdstøj og er særdeles velegnet til afvaskning før maling.
Produktet bør ikke anvendes på glas uden efterfølgende afskylning, da det kan forårsage mattering af glasset.
Produktet kan anvendes i forbindelse med en olieudskiller.

Anvendelse

Fortyndes med koldt eller varmt vand i forholdet 1:5 eller 1:10 alt efter tilsmudsningsgraden.
Opløsningen påføres med klud, børste, svamp eller højtryksrenser. Filtre lægges i blød.

Produktspecifikationer

Indeholder en vandig opløsning af nonioniske tensider, glycolether, silikat og kalkbinder.
Der foreligger et godkendt HOCNF-datablad på produktet efter norske britiske skærpede regler.

Sikkerhed

Der skal benyttes egnede beskyttelseshandsker og briller under arbejdet med produktet. Nitrilgummihandsker kan anvendes. Ved risiko for sprøjtetåger bør der anvendes tætsluttende briller, evt. ansigtsmaske eller åndedrætsværn.

Referencer

MASAVA Rig Cleaner er specielt udviklet i henhold til de nyeste internationael standarder for nedbrydelighed og udledning i havvandmiljøer og godkendt af såvel Norske, Britiske og Danske myndigheder.
Det anvendes på de danske og norske borerigge, hvor der stilles meget høje miljømæssige krav til kemikalier, og som et mere miljøbevidst alternativ til den traditionelle MASAVA Offshore Cleaner.
Produktet finder også rig anvendelse på land, herunder som et effektivt grundrensemiddel forud for maling


Produktegenskaber
TilstandsformFlydende
FarveGult
FaremærkningStærkt ætsende
pH koncentreret12,8
Tilstandsform1,01 g/ml
Opløselighed i vandUendelig
Levering1
5
10
30
200
1000 L
Download

MASAVA Rig Cleaner