MASAVA Offshore Cleaner

Masava Kemi ApS

MASAVA Offshore Cleaner

Produktegenskaber

MASAVA Offshore Cleaner er specielt udviklet til rengøring indenfor offshore industrien samt skibe og sværindustrien. Produktet anvendes hvor olie, fedt, sod, alger og andet snavs skal fjernes fra maskiner, gulve, vægge, lofter, maskindele og andre overflader, der tåler vand. 
Produktet kan endvidere benyttes i forbindelse med vask af arbejdstøj og er særdeles velegnet til afvaskning før maling. 
Produktet bør ikke anvendes på glas uden efterfølgende afskylning, da det kan forårsage mattering af glasset. 
Produktet kan anvendes i forbindelse med olieudskiller. 

Anvendelse

Fortyndes med koldt eller varmt vand (evt. havvand) i forholdet 1:5 eller 1:100 alt efter tilsmudsningsgraden. 
Opløsningen påføres med klud, børste, svamp eller højtryksrenser. Filtre lægges i blød. 

Produktspecifikationer

Indeholder en vandig opløsning af non- og kationiske tensider, glycolether, silikat, kalkbinder, fosfat og farve.

Sikkerhed

Der skal benyttes egnede beskyttelseshandsker og -briller under arbejdet med produktet. Ved risiko for sprøjtetåger bør der anvendes tætsluttende briller evt. ansigtsmaske og evt. åndedrætsværn

Referencer

MASAVA Offshore Cleaner er udviklet til offshore industrien, hvor miljø og arbejdsmiljø sættes i højsædet. det har i en årrække været anvendt af offshore firmaer samt rederier i en stor del af verden, men finder også rig anvendelse på land, herunder som et effektivt grundrensemiddel forud for maling. 


Produktegenskaber
TilstandsformFlydende
FarveGul/grøn
FaremærkningLokaliriterende
pH koncentreret13,5
Tilstandsform1,06 g/ml
Opløselighed i vand
Levering1
5
10
30
200
1000 L
Download

MASAVA Offshore Cleaner