MASAVA MAX

Masava Kemi ApS

MASAVA MAX

Produktegenskaber

MASAVA Max er et effektivt vandbasseret alkalisk allround affedtningsmiddel, udviklet specielt til brug på skibe og borerigge i den norske del af Nordsøen. 

Produktet anvendes hvor olie, fedt og andet snavs skal fjernes fra gulve, vægge, tæpper, inventar, maskiner, maskindele, filtre og andre overflader der tåler vand.

Produktet bør ikke anvendes på glas uden efterfølgende afskylning, da det kan forårsage mattering af glasset. 
Produktet kan anvendes i forbindelse med en olieudskiller. 

Anvendelse

Produktet blandes med koldt eller lunkent vand i forholdet 1:5 – 1:100. Opløsningen påføres med klud, børste, svamp eller højtryksrenser. Filtre lægges i blød. Efterskyl med rent vand. En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.

Produktspecifikationer

Produktet består af en vandig opløsning af nonioniske tensider, glycolether, silikat og kalkbinder.Der foreligger et godkendt HOCNF-datablad på produktet efter norske, danske og britiske regler.

Sikkerhed

Der skal benyttes egenede sikkerhedshandsker og-briller under arbejdet med produktet. Nitrilgummihandsker kan anvendes. Ved risiko for sprøjtetåger bør der anvendes tætsluttende briller, evt. ansigtsmaske eller åndedrætsværn. 

Referencer

MASAVA Max er specielt udviklet i henhold til de nyeste internationale standarder for nedbrydelighed og udledning i havmiljøer og godkendt af såvel Norske, Britiske og Danske myndigheder.


Det anvendes på de norske, danske og britiske borerigge, hvor der stilles meget høje miljømæssige krav til kemikalier.
Produktet finder også rig anvendelse på land, herunder som et effektivt grundrensemiddel forud for maling. 


Produktegenskaber
TilstandsformFlydende
FarveGul
FaremærkningLokaliriterende
pH koncentreret13,5
Tilstandsform1,05 g/ml
Opløselighed i vand
Levering1
5
10
30
200
1000 L
Download

MASAVA Max

EU miljømærkning

Certifired by: