MASAVA Tank Cleaner

Masava Kemi ApS

MASAVA Tank Cleaner

Produktegenskaber

MASAVA Tank Cleaner er et særdeles effektivt og koncentreret alkalisk tankrensningsmiddel med kraftig fedt- og proteinopløsende effekt. 
Tank Cleaner fjerner misfarvninger fra inert gas og sod, og fjerner effektivt fedt og proteiner efter forskellige olie laste. 
Produktet benyttes også af levnedsmiddelindustrien, hvor det kan anvendes til rensning af mælketankvogne og produktionstanke og -systemer.
Produktet er IMO godkendt og står på IMO’s MEPC.2/Circ.19 Annex 10 liste af 17. december 2013. 

Anvendelse

Tankrens med skibets eget system f.eks. Butterworth eller lign. Følg skibets/rederiets tankrensningsinstrukser. 
MASAVA Tank Cleaner fortyndes med vand. Anvend en 0,25% – 1,0% opløsning hvilket svarer til 1:100 eller brug følgende anvisning:
For injektionsresning blandes 20 liter Tank Cleaner med 10 – 15 m3 vand.
Ved recirkulation: Anvend 2,5-10 liter Tank Cleaner til 1m3 vand.
Produktet kan anvendes i andre blandingsforhold samt til manuel tankrensning. 

Produktspecifikationer

Produktet består af en vandig opløsning af alkali, nonioniske tensider og kompleksdanner.

Sikkerhed

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

Referencer

Anvendes til tank rensning af skibes tanke og lastrum samt af i fødevareindustrien til vask af tanke, produktionsmaskineri og -udstyr samt af rustfast stål og plast.


Produktegenskaber
Tilstandsform Flydende
Farve Gult
Faremærkning Stærkt ætsende
pH koncentreret 14,0
Tilstandsform 1,2 g/ml
Opløselighed i vand Uendelig
Levering 1
5
10
30
200
1000 L